Prace hydrotechniczne podwodne

Wykonujemy szeroki zakres specjalistycznych robót hydrotechnicznych z równoczesnym wykorzystaniem prac podwodnych oraz zabiegów geotechnicznych:

 1. Remonty obiektów hydrotechnicznych w części nadwodnej i podwodnej
  • naprawy powierzchniowe, iniekcja rys i spękań elementów betonowych obiektów
  • naprawy, iniekcje i doszczelnianie dylatacji, szwów roboczych
  •  wymiana lub przebudowa krat, zastawek remontowych, zasuw
  • betonowanie
  • skuwanie lub frezowanie, remonty i doszczelnianie kolektorów, rurociągów betonowych
 2. Lokalizacja elementów podwodnych
 3. Usuwanie zanieczyszczeń oraz odmulanie zbiorników, osadników i akwenów wodnych
 4. Pogłębianie zbiorników wodnych