Pozostałe wyroby z żywic sztucznych

  • Dennice do cystern samochodowych
  • Zbiorniki z żywic sztucznych: w tym zbiorniki samonośne ppoż, na wodę pitną, zbiorniki na olej transformatorowy
  • Tace/misy olejowe pod transformatory
  • Szamba